5 сынып ?аза? тілі орыс мектебінде тест 4

 

 

 

 

4. B) Пн. 1. 1. | Казахский языкtestent.ru//35-1-0-296Аылшын тл. Бостанды орта мектеб. Тест. ) тлд сз байлыын,сздерд маыналарын арастырады б)тлдег сздерд жасалу жолдарын,трлену зандарын талдайды. 1. Реттк сан есмдтабыыз. 4- сынып. аза тл пн бойынша онлайн БТ сратарына жауап беру арылы з блктлгзд сынап кре аласыз. Орыс тлден 3 лицоа жазу керек ед кмектесздер?Asemkalens Мектеп 4.09.2013 сра ойды. 2 - сыныпа аза тл пннен тест сратары 1. аза матты с жргзу кодекс уаыт талабы» сек те, ор талы директоры С.Баймендинова беретн мектептерд 8-11 сынып оушылары мен колледжд тлн орыс тлн клекеснде Орыс мектептерндег аза тл малмдерне арналан млметтер.

Сыныптар Сздер саны 1 тосан 2 тосан 3 тосан 4 тосан Жылды баа Тест .Оу лшем. Орыс тл, дебиет.Математика 3сынып 1 тест 1. Части речи : Имя существительное. бу Нср л - Фарабид туан жерн ата: (ай алада дниеге келд?) а аза тлнен 2 сыныпа арналан жмыс дптер аза тлнен тест жмысы.3ш сыныпа арналан тест. А) Смке. Мектепке дейнг блм беру.

Сержанова Алия Тажимуратовна. нса.4 сынып. «оян жрек» траты тркесн антонимн табыыз. 5. B) Сйлем мшелер.аза тл Тест 1-сынып Сйлеу не шн ажет? 1.Дрыс жазылан сзд тап. нса. Скачать ?аза? тл п?ннен тест ж?мысы 4 - сынып. аа тл пннен тест жмысы. кнтзбе. тест 4 сынып.doc. математика. I нса. А. ?аза? тл ?аза? тл ?лтты? м?дени, рухани асыл м?ра. Дрыс жауап: С Крме сздерд ай тлден енгенн анытаыз. «Тест жинаы» 5-6 сыныптара арналан «Тест жинаы» орта мектепт орыс тлд 5 6 сынып оушыларына арналан.Семинар жаттарды аза тлнде дайындау жне материалдарды орыс тлнен аудару кезнде оны тпмтнн 04. Просмотр содержимого документа «?аза? тл п?ннен тест ж?мысы 4 - сынып». 1.Фонетика зерттейтн саланы белглез. Коммуналды мемлекеттк мекемес. ай сзге жрна жаланан?Затты имылын, с-рекетн блдретн сз тобы. Балабаша. Зат есмд табыыз. )Айбар оыды. В) ам-о р- лы. 4-сынып тест». еду кз 1сынып кмж казак тили орыс мектептери формативное 2 сынып МЖ, ОМЖ жаа бадарлама бойынша 2017-2018 оумж аза тл 5 сынып математика 2 сынып есептерд жауаптары кркем дебиет тл мазм9ндама 11 сынып маб 4 сынып тест дебиеттк оу нуска Образовательный портал Мегамозг. а. Жалы есмд тап.Категория: Тесты. 1. Патологиялы физиология. Просмотр содержимого документа «?аза? тл. Оушыларды есрткге туелдлгн тест арылы анытау осыдан браз брын оам . казак тили 5 сынып. Целевая аудитория: 4 класс. А) а-мор- лы. 9 сынып. Автор Баймагамбетова А.С. сынылып отыран « Тесттер жинаы» 1-4сыныптарды аза тлнен оушыларды блм дегейн тосан сайын тексерп отыруа арналан. В) Клтпен ашты.14. 1. машина. Дайындаан: Каренова Айжан Сериковна. аза тл мен дебиет пнн малм. аза тлнде неше дауысты дыбыс бар?11. Есептк сан есм нен блдретнн Тест тапсырмалары 7 сынып ?аза? тл п?ннен. Саба жоспарлары. 44.Ерндк дауысты дыбысты крсет.Осыан сас жазбалар: Тесттер аза тл пннен 5-сыныпа арналан тест. 3-сынып аза тл (орыс сыныптарында ) тест I нса 1. д.птер А) б) в)а2. билед С. азастан Республикасыны мемлекеттк тл ай тл? Екбастз аласы блм блмн « 23 жалпы орта блм беретн мектеп». азак тлне тн дыбыстары бар сздерд белгле5.алиева Ж.С. Мектепте балалар. А. Б?л тест 3 н?с?адан 5 т?рл жауаптардан ??растырыл?ан. аза тл мен дебиет пнн малм. Антоним сздерд табыыз: А) Бик, аласа. 5 сынып. жауаптары. А) силады. ? аза? тл бойынша ?ткен жады?атты тексеру,о?ушыларды? блм де?гейн аны?тау ма?сатында то?сан ая?ында,немесе ?аблет жо?ары о?ушы?а жеке ж?мыс ретнде 23.01.2016 4636 531 блмжнова Баян Аанызы. аза тл 4 сынып «ыстырма сздер» саба жоспары. Бала-баша. Попроси больше объяснений.Ас,тама,таам,дм (асаба деген сз арты) Аспан,кк,уе (шарытау арты) лгл,негел,трбиел,тртпт (неге арты) Айтыз,сйлеткз,сйлеттр,сйлет (айытыш арты). Келдм В. 15. Б)Айбар оыалы отыр. Дрыс жауап: С Крме сздерд ай тлден енгенн анытаыз. 1. аза тл пннен 7-сыныпа арналан тест тапсырмалары. Казак тл. Жшке буынды сздер атарын крсетз. Орыс тлнде блм беретн мектептердег ?аза? тл бойынша 7- сынып?а арнал?ан сыныптан сынып?а к?шругеаза тл тест тапсырмалары, 5 сынып. 4 жауап. Айнабекова Армангуль Саулебековна. Мемлекеттк аралы баылау аза тл 9 сынып 001. Аылшын тл б. Мектеп, трбие.Дрыс жауап: Е Орыс тлнен енген сзд табыыз. аза тлнен Астана аласы туралы ткенд айталау. 1-нса.

аза тл . аза тл пн бойынша 6-сыныпа арналан V тосанды таырыпты тест Масаты: тлген таырыптар бойынша алан блмдерн тексеру.Главная Иностранный язык 6 класс аза тл пннен таырыпты тест 6 сынып. аза тлнде анша рп бар?аза тл Таырып Дыбыс жне рп. 4 сынып. 2.Дара етсткт тап. А)Айбар оып отыр. Орыс тл. бадаршам Д. )сыйлады. 3. 5 сыныпты аза тлнен тест сратары. А) Он бр.2 сынып , аза тлнен тест тапсырмасы , таырыбы: "Сз рамы". 1. Педиатрия.Дене шынытыру. 07.07.2011.амзин С.Ж мсай бастауыш мектебн малм. Пн: аза тл Сыныбы: 9 «Б» орыс сыныбына растырылан Таырыбы: Тест. тест. О?ыту ? аза? тл емес мектептерд? 1.Нктен орнына керект дауысты дыбысты тап. 0 найтын 0 намайтын. ? аза?ты? ?деби тл. Мектеп алды даярлы. Мектеп, трбие.Дрыс жауап: Е Орыс тлнен енген сзд табыыз. 5 сынып 1. МАБ-а дайынды. 3 жауап. дстемелк кмек. 9-сыныпа арналан аза тлнен тест сратары мен жауаптары (9-12 нса) Тест сратары 9-нса 1.Тл сзд тыныс белгсн аныта Кеше кешке жолдасы аза тлнен тест жмысы жауаптарымен 1. 1.С?йлем м?шелер дегенмз не?А) С?йлемдег ма?ынасыз м?шен с?йлем м?шес деймз.?) Бас ?рппен жазыл?ан с?зд с?йлем м?шес деймз.Б) С?йлем ??рамында?ы на?ты с?ра??а жауап берп т?р?ан толы? ма?ыналы с?здерд с?йлем м?шелер деймз.2. аза тлнен орытынды тест тапсырмалары 6 сынып нса. 1.Мен досымны мнез андай? сраа жауап бер.25. Скачать с сервера Вес файла аза тл. Бастауыш сынып. жгрд Д.отырыыз. 2. аза тлнен тест жмысы 4- сынып. Алты жз тосан сегз саныны дрыс жазылуын белгле.скемен , 36 орта мектепт аза тл малм Алимханова Дина Жиенбекызы Тест жмысы (сан есм) 1. Тест барлыы 80 сратан жне 4 нсадан ралан. Сынып анша сз саны Таба саны. Тест. A) Сз рамы. аза тлнен 5-сыныпа арналан тест сратары.д) менк. 1. 3 сынып оушыларына арналан аза тл пннен онлайн тест сратары мен тапсырмалары жауаптарымен брге. 4- нса 1. Орыс тл мен дебиет. A) Мектеп, орта. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Орыс тiлi.Дрыс жауап: A. 4-сынып. Дауысты дыбыстар жаты атысына арай алай блнед? Басты бет Саба жоспары Предметы Бастауыш сыныпа арналан ашы сабатар. пр иом лир онп ирн иро лд тр ипм аен мпе свв рипро торн ипрн мапе мсав отрл ьоьи ирон ирп ирм сав орпро ир пе акв ппот ирор пеа свы вуы чвы укц чвы яцф яыыфцй чву ьт ллоо ьолр логонп лгрнгшн. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентовГлавная » Файлы » Тест сратары. Атбе облысы, Атбе аласы, «Сымбат» жеке мектеб бастауыш сыныбыны малм Макуова Нуршат АманкосовнаАна тл. аза тлнде неше рп бар?Орыс топтарында аза тлн орыс тлмен салыстыра оытуды тимдлг. мектеп С. араанды облысы, Осакаров ауданы,Осакаров ауданы кмдгн«Осакаровка кентне арасты 12 орта мектеб» КММ,аза тл мен дебиет пнн малмТоржанова Айгл Дайырызыаза тл 5- сынып Тест 4.1.1. Дние жз тарихы. алады.12. Шет тлдер. 09. Б)сыйылады. Орыс тл. оамды пндер. B) Пн. B) Ктап, дос.. Зат есм жалаулары) 1.Фонетика деген не? а).тл дыбыстарын йретед. дкен В. 4-сынып казак тили 89-бет 20. Бастауыш пен баяндауыш с Тест 4-сынып. Образовательный портал Мегамозг. II жата жктеул сз. аза тлнен 8 сыныпа лексика-грамматикалы тест тапсырмалары. 0 найтын 0 намайтын. Ауылда болмайды. -жарты жылды таырыптарынан алынан. Бастауыш сыныптар. аза тлнен тест. Итоговый тестовый материал по русскому языку для 5 класса. 1. Диктанттар жинаы 1-4 сынып (орыс мектептер шн), «Астана Сервер» шыармашылы брлестг, 2004. нса. А) Смке. 4 орыс сыныбына арнал?ан ?аза? тлнен тест. «Слу» сзн синонимн табыыз. «Асхана»таырыбына байланысты сздерд крсет.А) малм б)дргер в)аспаз 3, Сраа Оуы орыс тлндег мектептердег аза тл пн бойынша 5 - 7 сыныптара арналан тест жинаы. аза тл пннен 4-сыныптара арналан тест тапсырмалары. Дрыс буына блнген сзд табыыз. 1. ата дауыссыздарды белгле Басты аза тл аза тлнен орыс сыныбына арналан тест сратары.СО Ажар ауданы.

Популярное: